OSOBNÍ DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Osobní údaje
Dosažené vzdělání (tady stačí jeden řádek)
Jazykové znalosti (křížkem označte úroveň svých jazykových znalostí)
Ostatní dovednosti
Praxe (do prvního řádku uveďte POSLEDNÍ zaměstnání a pokračujte předcházejícími)
Lze nahrát soubory .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .odt, .xls, .xlsx, .psd